2015-01-28

Kadra Pedagogiczna

Przedmioty ogólnokształcące
Oskar Bąk historia, biblioteka
ks. Zbigniew Bienkiewicz religia
Edyta Ciecierska doradca zawodowy
Grzegorz Ciepaj język angielski
Anna Den-Kociołek podstawy przedsiębiorczości
Marcin Dubiel wychowanie fizyczne
Małgorzata Gałązka matematyka
Ewa Garbaj-Kmieć matematyka
Rozwita Jaron język francuski
Beata Jaworowska biologia
Małgorzata Łuczak język polski
Anna Madej wychowanie fizyczne
Jan Malinowski fizyka, chemia
Anna Małczyńska język polski
Karolina Nowacka matematyka
Maria Ołdak muzyka
Irena Paul język francuski, język niemiecki
Anna Gałwa język angielski
Łukasz Piotrowski język angielski
Ewelina Piórkowska historia, WOS, Wiedza o życiu w rodzinie, geografia
Marek Przysiecki informatyka
Dorota Różycka język polski, biblioteka
Jolanta Rutecka język angielski
Elżbieta Suchińska fizyka
Małgorzata Wojtanowska język polski
Agnieszka Zientarska język polski

 

Przedmioty artystyczne
Maria Bitka historia sztuki
Maria Bitka Jr. fotografia, intermedia
Bronisław Bolek grafika
Anna Boruch-Kuńka snycerstwo, projektowanie zabawek
Teresa Dróżdż-Muszyńska podstawy projektowania
Małgorzata Futkowska rysunek i malarstwo, techniki graficzne
Jolanta Golenia-Mikusz rysunek i malarstwo
Anna Grzesik podstawy projektowania, aranżacja przestrzeni
Irena Grabowska ceramika
Katarzyna Kubik historia sztuki
Patrycja Kucik rysunek i malarstwo, modelowanie
Maria Kupczak-Zajadacz ceramika, rzeźba
Maciej Markowicz rysunek i malarstwo, techniki graficzne
Zbigniew Natkaniec rysunek i malarstwo
Monika Nowojska fotografia
Beata Pizoń-Jeziorowska techniki scenograficzne, projektowanie ubioru
Jadwiga Poliwoda historia sztuki
Joanna Preuhs rysunek i malarstwo
Krzysztof Rzepczyński rzeźba
Bogusław Skibiński snycerstwo, projektowanie zabawek
Robert Suchiński rzeźba
Daniel Szopiński fotografia
Bożena Szwajkowska-Krauze rysunek i malarstwo
Joanna Wrześniewska techniki scenograficzne, projektowanie ubioru
Antoni Zajadacz rysunek i malarstwo, modelowanie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się